Penyediaan Makanan

Fasa Kedua - Penyediaan Makanan bagi ternakan dalam bentuk rangsum ataupun konsestrat.

Fasa Makanan merupakan fasa dimana makanan untuk ternakan disediakan dan diselenggarakan. Penyediaan makanan dibuat di pusat makanan yang terletak bersebelahan dengan Kandang 'Presint Sungai Tekala'.

Makanan yang disediakan termasuklah dari jenis rangsum, silaj dan juga konsentrat. Terdapat kawasan ladang yang ditanam dengan Rumput Napier samada untuk diproses menjadi makanan ternakan dan juga untuk padang ragut ternakan.

No comments:

Post a Comment