Ternakan

Fasa Ketiga - Penyimpanan rekod termasuk data ternakan dan juga data kesihatan.

Data Ternakan direkodkan bagi memudahkan urusan pentadbiran dan kesihatan.Pemantauan kesihatan dibuat berdasarkan data ternakan yang sentiasa dikemaskini.

Pengurusan ternakan daripada segi kesihatan adalah sangat penting bagi menjamin kualiti produk hasil ternakan. Ubat ubatan yang diperlukan oleh ternakan sentiasa disimpan didalam ladang.

Pekerja ladang dilatih untuk memeriksa dan memastikan kesihatan ternakan dalam keadaan yang terbaik. Sekiranya terdapat permasalahan, ternakan akan segera diubati dan jika perlu, ternakan akan dikuarantinkan.


No comments:

Post a Comment