Infrastruktur

Fasa Pertama - Penyediaan fasiliti asas bagi ternakan dan juga sumber daya manusia.

Infrastruktur merupakan fasa yang pertama didalam menjalankan sistem bersepadu penternakan kambing ini. Struktur asas seperti kandang kambing, ruang pejabat pentadbiran, sistem pengairan, ruang penyediaan makanan, pondok pengawasan keselamatan serta rumah pekerja disediakan dengan lengkap.

Penyelenggaraan sentiasa dijalankan keatas infrastruktur secara berkala bagi memastikan semuanya dalam keadaan yang baik dan sempurna.

No comments:

Post a Comment