Bokasi

Fasa Keempat - Pengurusan kumbahan ternakan supaya dapat dimanfaatkan secara menyeluruh.

Bokasi adalah proses pemulihan bahan kumbahan ternakan sehingga dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai baja kompos yang akan digunakan didalam sektor pertanian.

Dengan menjalankan fasa bokasi ini, seluruh kitaran ternakan akan dapat dimanfaatkan dan tidak dibazirkan. Proses ini bukan sahaja dapat menjana pendapatan malahan dapat juga memelihara alam sekitar.

Proses bokasi ini dijalankan sehingga kepada peringkat pembungkusan untuk penjualan.

No comments:

Post a Comment