Sumber Jaringan Ekonomi

Sumber Daya Manusia
Pembangunan Sumber Daya Manusia dititikberatkan dengan memberi pendidikan tentang ilmu penternakan secara berterusan.

Sumber Daya Manusia adalah penggerak keseluruhan sistem penternakan bersepadu ini. Oleh yang demikian, pembangunannya sentiasa dititikberatkan terutamanya dalam bidang pendidikan.

Pembangunan Sumber Daya Manusia diperlukan supaya perlaksanaan sistem penternakan bersepadu ini dapat dijalankan dengan efektif bagi menghasilkan ternakan yang berkualiti.


Produk Jaringan
Produk Jaringan merupakan hasil sampingan yang terhasil daripada sistem bersepadu penternakan kambing.

Antara produk jaringan yang dihasilkan adalah seperti tanaman pisang, nanas, ternakan ayam, Pengawetan kulit kambing dan Pengawetan tulang kambing.

No comments:

Post a Comment